Châu Thị Thùy Dung

nêu 5 việc làm tổn hại cần loại bỏ,không phù hợp với truyền thống gia đình dòng họ

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 15:57

- Bất kính với người lớn tuổi
- Lạm dụng hoặc bạo hành gia đình
- Lạm dụng chất cấm hoặc rượu bia
- Không tôn trọng các truyền thống và tập quán gia đình
- Thiếu lòng biết ơn và báo đáp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Châu Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Đức
Xem chi tiết
Thái Hồng Lợi
Xem chi tiết
Phương Vy Phạm
Xem chi tiết
mai mai
Xem chi tiết
khangg
Xem chi tiết
mai mai
Xem chi tiết
Xem chi tiết
24:Hữu Tịnh 6a1
Xem chi tiết