Bài 1. Chuyển động cơ học

123....
Một người đi xe đạp với v1=8km/h và một người đi bộ với v2=4km/h khởi hành cùng một lúc ở cùng một nơi và chuyển động ngược lại nhau. Sau khi đi 30p người đi xe đạp dừng lại nghỉ ngơi 30p rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. Hỏi kể từ lúc khỏi hành sau bao lâu người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ. Giúp mình với cảm mơn nhìu
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
5 tháng 3 lúc 19:30

Sau 30 phút đầu đi thì người đi xe đạp và đi bộ cách nhau:

8.\(\dfrac{1}{2}\) + 4.\(\dfrac{1}{2}\) = 6 (km)

Khi người đi xe đạp nghỉ thêm 30' thì 2 người cách nhau là

6 + \(4.\dfrac{1}{2}\) = 8km

Mỗi giờ người đi xe đạp hơn người đi bộ số km là :

8 - 4 = 4(km)

Thời gian để người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ sau khi nghỉ là:

4 : 8 = \(\dfrac{1}{2}\) (giờ)

Thời gian từ lúc khởi hành đến lúc người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ là:

\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}h=1h30'\)

 

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Trái Tim Thanh Tẩy

Đề 1:

Bài 1: 

Vào lúc 7h sáng có hai ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. coi chuyển động của các xe là thẳng đều và vận tốc xe thứ nhất là 60km/h và xe thứ 2 là 40km/h.

a/ Vậy hỏi lúc mấy giờ thì 2 xe gặp nhau

b/ Lần đầu tiên chúng cách nhau 25km vào thời điểm nào?

Bài 2:

Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đến B với vận tốc 36km/h nửa giờ sau. xe thứ 2 chuyển động từ B dến A với vận tốc 5m/s. biết quảng đường AB dài 72km. hỏi sau bao lâu kể từ lúc 2 xe khởi hành thì:

a/ Hai xe gặp nhau?

b/ Hai xe cách nhau 13,5km

Bài 3: một người đi xe đạp với vận tốc v1 = 10km/h và 1 người đi bộ với vận tốc v2 = 5km/h khởi hành cùng 1 lúc ỡ cùng 1 nơi và chuyển dộng ngược chiều nhau sau khi đi được 1h, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ ngơi 20p rởi trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. hỏi kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người di8 xe đạp mới đuổi kịp người đi bộ?

Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 =12km/h. nếu người đó tăng tốc lên thêm 3km/h thì đến sớm hơn 1h.

a/ Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B 

b/ Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 =12km/h được quãng dường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15p. Nên quảng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 =15km/h thì đến sớm hơn dự định 30p. tìm quãng đường s1 ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN