Luyện tập

ngoquynhanhxuankhe

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 296 m. Biết mảnh vườn có chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.

Taylor BT
19 tháng 11 lúc 16:52

Nửa chu vi mảnh vườn là :

`296 : 2 = 148 (m)`

Chiều rộng mảnh vườn là :

`(148 - 28) : 2 = 60 (m)`

Chiều dài mảnh vườn là :

`148 - 60 = 88 (m)`

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
19 tháng 11 lúc 16:52

Nửa chu vi mảnh vườn:

296 : 2 = 148 (m)

Chiều dài mảnh vườn:

(148 + 28) : 2 = 88 (m)

Chiều rộng mảnh vườn:

88 - 28 = 60 (m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Thủy
Xem chi tiết
Tik Cày
Xem chi tiết
Kim Cúc Đào
Xem chi tiết
lin phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Thủy
Xem chi tiết
Hà Phạm
Xem chi tiết
Phạm Hải Long
Xem chi tiết
Trịnh Thị Thu Dương
Xem chi tiết
Hà Phạm
Xem chi tiết