NaYewCou

một hình chữ nhật chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.Biết rằng chiều rộng tăng thêm 3cm nữa thì ta được hình vuông . Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó

Sunshine
25 tháng 9 lúc 22:45

Chiều rộng: `3:(4-3) xx 3 = 9 cm`

Chiều dài: `9+3=12 cm`

Chu vi: `(9+12) xx 2 = 42 cm`

Diện tích: `9 xx 12 = 108 cm^2`

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thế Thịnh
Xem chi tiết
Liên Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Huy Hoàng
Xem chi tiết
trân thanh binh
Xem chi tiết
Tran Quynh Anh
Xem chi tiết
An Đỗ
Xem chi tiết
Pham Hai
Xem chi tiết
Tuấn Trương Quốc
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Thái Uyên
Xem chi tiết
Phạm Tiến Dũng
Xem chi tiết