Luyện tập trang 92

Quoc Tran Anh Le

Một chiếc khay đá để trong tủ lạnh có 18 ngăn nhỏ hình lập phương với cạnh 2 cm (H.10.18). Hỏi tổng thể tích của toàn bộ các viên đá lạnh dựng đầy trong khay là bao nhiêu?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:05

Thể tích của một viên đá nhỏ là :

\(2.2.2 = 8\left( {c{m^3}} \right)\)

Tổng thể tích của toàn bộ viên đá đựng trong khay là :

\(8.18 = 144\left( {c{m^3}} \right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)