Lê Thị Thu hiệp

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,2m , chiều rộng 1,5 và cao 1m. Người ta cho 2 vòi nước chảy vào bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy 75 lít nước, vòi thứ hai mỗi phút chảy được 85 lít nước. Hỏi sau bao lâu bể đầy ?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:16

Thể tích của bể là:

\(3,2\cdot1,5\cdot1=4,8\left(m^3\right)=4800\left(lít\right)\)

Trong 1 phút hai vòi chảy được:

75+85=160(lít)

Thời gian để bể đầy là:

4800:160=30(phút)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Phúc Điền
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Công Nhật
Xem chi tiết
Sakurabst123
Xem chi tiết
Hoàng Diệp Chi
Xem chi tiết
We Are One EXO
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Khôi Nguyên
Xem chi tiết