Luyện tập tổng hợp

Watermelon

 

Mọi người giải thích cả ngữ và nghĩa ra cho em  nhé CÓ GIẢI THÍCH MỚI TICK ĐÚNG NHÉ

em xin cảm ơn

 

 

1. It was an......................... reunion and we were all really touched when we

remembered how we had met.

EMOTION

 

 

 

Mọi người giải thích cả ngữ và nghĩa ra cho em  nhé

em xin cảm ơn

 

Komorebi
23 tháng 4 lúc 10:22

1. It was an emotional reunion and we were all really touched when we remembered how we had met.

EMOTION

2. I am writing to ask for further information on your Open Day.

INFORM

Câu 1: Đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và tất cả chúng tôi đều thực sự xúc động khi hồi tưởng về cách chúng tôi đã gặp nhau.

emotional là tính từ bổ nghĩa cho reunion để tạo thành 1 cụm danh từ

Câu 2: Tôi viết thư này để hỏi thêm thông tin về ngày hội Open Day của bạn. (nếu cần hiểu ý nghĩa của open day thì bạn lên mạng tìm hiểu nha)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN