Phép cộng dạng 25 + 14

Minh Lệ

Lớp 1A trồng được 24 cây, lớp 1B trồng được 21 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:51

loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:51

24+21=45

Cả hai lớp trồng được 45 cây

Bình luận (0)
Lê Minh Huyền Trang
4 tháng 4 lúc 22:20

Phép tính:

24+21=45 ( cây)

Trả lời:

Cả hai lớp trồng được 45 cây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ