Huy Jenify

Lớp 10A  có 15 học sinh giỏi Toán, 12 học sinh giỏi Lý, 10 học sinh giỏi Hóa, 4 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 3 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn này. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một môn?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 16:37

Số học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa nhưng không giỏi Lý là:

3-1=2(bạn)

Số học sinh chỉ giỏi Toán và Lý nhưng không giỏi Hóa là:

4-1=3(bạn)

Số học sinh chỉ giỏi Lý và Hóa nhưng không giỏi Toán là:

2-1=1(bạn)

Số học sinh chỉ giỏi Toán nhưng không giỏi Lý và Hóa là:

15-2-3-1=9(bạn)

Số học sinh chỉ giỏi Lý nhưng không giỏi Toán và Hóa là:

12-3-1-1=7(bạn)

Số học sinh chỉ giỏi Hóa nhưng không giỏi Toán và Lý là:

10-2-1-1=10-4=6(bạn)

Số học sinh của lớp 10A giỏi ít nhất 1 môn là:

2+3+1+9+7+6+1=29(bạn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Dương Văn Chiến
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Duyênn Mỹ
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Tiến
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Minh Trí
Xem chi tiết
Hoàng Đinh
Xem chi tiết
Nam Hạ2f2hy2wuow90UDsjjs...
Xem chi tiết