7C. Listening

Nguyễn Quốc Đạt

Listen to four speakers. Match sentences A-E below with the speakers (1-4). There is one extra sentence.

 

This speaker believes that

A poetry was better in previous eras.

B men are not as good as women at writing poems.

C poetry is still popular with young people.

D young people like poetry more than adults do.

E good poems tell us about the poet's feelings.

Speaker 1 - C

Speaker 2 – E

Speaker 3 – A

Speaker – B

This speaker believes that

(Người nói này cho rằng)

Speaker 1

C poetry is still popular with young people.

(thơ vẫn được giới trẻ ưa chuộng.)

Thông tin: Now a lot of people say that young people are no longer interested in great poetry. But that’s wrong, isn’t it? (Bây giờ nhiều người nói giới trẻ không còn mặn mà với thơ ca nữa. Nhưng điều đó không đúng, phải không?)

Speaker 2

E good poems tell us about the poet's feelings.

(những bài thơ hay cho ta biết cảm nghĩ của nhà thơ.)

Thông tin: To be a good poem, it has to come from the writer’s heart and contain some real emotion. (Một bài thơ hay xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ và có những cảm xúc chân thật.)

Speaker 3

A poetry was better in previous eras.

(bài thơ hay hơn ở các thời đại trước.)

Thông tin: 

In the past, it was always clear what the meaning of the lines was. And usually, it rhymed too. For me, that’s what poetry should be like. (Trong quá khứ, ý nghĩa của những dòng thơ luôn rõ ràng. Và nó cũng thường có giai điệu nữa. Với tôi, thơ lẽ ra nên như thế.)

Speaker 4

B men are not as good as women at writing poems. 

(đàn ông làm thơ không giỏi bằng phụ nữ.) 

Thông tin:

I think women make better poets than men – but that’s just my personal opinion, of course! (Tôi nghĩ là phụ nữ làm thơ giỏi hơn đàn đông - nhưng tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi! 

Bình luận (0)

Bài nghe: 

Speaker 1 If you take the time to listen carefully to the words of the best rappers – people like Eminem and Jay Z, and some of the female rappers too, like Lil’ Kim and Missy Elliott – then you’ll realise how good they are. It isn’t just poetry, it’s fantastic poetry. In fact, I’d say that some of them are the best poems being written today. Seriously, that’s my opinion. Now a lot of people say that young people are no longer interested in great poetry. But that’s wrong, isn’t it? A lot of teenagers listen to rap music and rap can be great poetry – even though some people don’t look at it like that. So I’d say that in some ways, poetry is more popular than ever among young people.

Speaker 2 You know the poems I hate most? They’re the ones you get in greetings cards – birthday cards, Mother’s Day cards, that kind of thing. I mean, a poem has to be original, doesn’t it? To be a good poem, it has to come from the writer’s heart and contain some real emotion. It has to be about why the poet loves a particular man or woman – or why the poet is feeling particularly sad. These poems in greetings cards are all the same. ‘I hope your birthday is full of fun ... er ... You really are a wonderful son.’ That kind of rubbish. I suppose people actually have to spend time writing them. Imagine doing that job! It would be so depressing, wouldn’t it? Writing rubbish every day.

Speaker 3 We’ve been looking at some modern poetry at school, in our English classes. Some of it is OK but to be honest, I’m not keen on most of it. I just don’t get it. I mean, half of it  doesn’t even mean anything! Or at least, I can’t work out what it means. It just seems like random words. Poetry didn’t use to be like that. In the past, it was always clear what the meaning of the lines was. And usually, it rhymed too. For me, that’s what poetry should be like. That’s the skill of the poet, isn’t it? If you don’t worry about meaning or rhyme, then you can just write anything and call it a poem! ‘A leaf on a tree ... the sun shines ... water flows ... life goes on.’ There, that’s a poem. Huh!

Speaker 4 ‘Hope is the thing with feathers / That perches in the soul, / And sings the tune without the words, / And never stops at all.’ er ... ‘And something something something heard, and something is the storm’. Hang on ... I can’t remember the rest. But it’s one of my favourites. It’s by Emily Dickinson. I love her poems. In fact, most of the poems I like best are by women. I think women make better poets than men – but that’s just my personal opinion, of course! I don’t find it very easy to memorize poems. It takes me ages! But I enjoy doing it and I really like having a few poems that I know from memory.

Tạm dịch: 

Người nói 1 Nếu bạn dành thời gian lắng nghe kỹ lời nói của những rapper giỏi nhất – những người như Eminem và Jay Z, và một số nữ rapper nữa, như Lil' Kim và Missy Elliott – thì bạn sẽ nhận ra họ giỏi như thế nào . Nó không chỉ là thơ, nó là tuyệt tác. Trên thực tế, tôi muốn nói rằng một số trong số chúng là những bài thơ hay nhất được viết ngày nay. Nghiêm túc đấy, đó là ý kiến của tôi. Bây giờ nhiều người nói giới trẻ không còn mặn mà với thơ ca nữa. Nhưng điều đó là không đúng, phải không? Rất nhiều thanh thiếu niên nghe nhạc rap và rap có thể là một bài thơ hay – mặc dù một số người không cho rằng như vậy. Vì vậy, tôi muốn nói rằng ở một khía cạnh nào đó, thơ đang phổ biến hơn bao giờ hết trong giới trẻ.

Người nói 2 Bạn biết những bài thơ tôi ghét nhất? Chúng là những thứ bạn nhận được trong thiệp chúc mừng – thiệp sinh nhật, thiệp Ngày của Mẹ, đại loại thế. Ý tôi là, một bài thơ phải là bản gốc, phải không? Để trở thành một bài thơ hay, nó phải xuất phát từ trái tim của người viết và chứa đựng những cảm xúc thực sự. Nó phải là về lý do tại sao nhà thơ yêu một người đàn ông hay phụ nữ cụ thể - hoặc tại sao nhà thơ cảm thấy đặc biệt buồn. Những bài thơ trong thiệp chúc mừng đều giống nhau. ‘Tôi hy vọng sinh nhật của bạn tràn đầy niềm vui… er… Bạn thực sự là một người con trai tuyệt vời.’ Nghe rác thật chứ. Tôi cho rằng mọi người thực sự phải dành thời gian để viết chúng. Tưởng tượng về việc đó đi! Nó sẽ nhàm chán, phải không? Viết ra mấy thứ không đâu mỗi ngày.

Người nói 3 Chúng tôi đã xem một số bài thơ hiện đại ở trường, trong các lớp học tiếng Anh của chúng tôi. Một vài thì không sao nhưng thành thật mà nói, tôi chả quan tâm lắm. Tôi không thấm nổi. Ý tôi là, phân nửa trong số chúng thậm chí không có nghĩa gì cả! Hoặc ít nhất, tôi không thể tìm ra ý nghĩa của nó. Nó chỉ giống như những từ ngẫu nhiên. Thơ đã từng không như thế. Trước đây, ý nghĩa của các câu thơ luôn rõ ràng. Và thường thì nó cũng có vần điệu chứ. Đối với tôi, thơ lẽ ra nên như thế. Đó là kỹ năng của một nhà thơ nhỉ? Nếu bạn không quan tâm đến ý nghĩa hay vần điệu thì bạn có thể viết bất cứ thứ gì vào và gọi nó là một bài thơ! ‘Chiếc lá trên cây… nắng chiếu… nước chảy… đời vẫn tiếp diễn.’ Đấy, thơ đấy. Huh!

Người nói 4 'Hy vọng là loài chim/ Đậu xuống cành hồn, / Và hát giai điệu không lời, / Chẳng bao giờ ngừng nghỉ.' ờ ... 'Và cái gì gì đấy đã nghe, và cái gì đó là cơn bão'. Khoan... Tôi không thể nhớ nổi phần còn lại. Nhưng đó là một trong những sở thích của tôi. Nó của Emily Dickinson. Tôi yêu những bài thơ của cô ấy. Trên thực tế, hầu hết những bài thơ tôi thích nhất là của phụ nữ. Tôi nghĩ phụ nữ làm thơ giỏi hơn đàn ông – nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, tất nhiên! Tôi thấy thật khó để thuộc những bài thơ. Tôi mất nhiều thời gian để làm được điều đó! Nhưng tôi thích việc đó và thích việc có một vài bài thơ trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết