Violympic toán 9

Lê Tài Bảo Châu

\(\left\{{}\begin{matrix}2x^3-4x^2+4x-1=2x^3\left(2-y\right)\sqrt{3-2y}\\\sqrt{x+2}=\sqrt[3]{14-x\sqrt{3-2y}+1}\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên Hôm qua lúc 11:43

Theo mình nghĩ thì pt trên, chỗ \(2x^3-4x^2+4x-1\) là \(2x^3-4x^2+3x-1\) sẽ hợp lý hơn

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...