gtjm;

\(\left(2x-3y\right)^2\)

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 21:16

\(\left(2x\right)^2-2\cdot2x\cdot3y+\left(3y\right)^2=4x^2-12xy+9y^2\)

Bình luận (0)
#Blue Sky
4 tháng 11 lúc 21:17

\(\left(2x-3y\right)^2=4x^2-12xy+9y^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíu iem
Xem chi tiết
Hồng Hà Thị
Xem chi tiết
Trần Cao Vỹ Lượng
Xem chi tiết
Bùi Thị Phương Uyên
Xem chi tiết
Sếp Việt Đẹp Trai
Xem chi tiết
Lê Đức Khanh
Xem chi tiết
Đào Gia Khanh
Xem chi tiết
NOOB
Xem chi tiết
nguyen tuan
Xem chi tiết
Thượng Quan Thu Nguyệt
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)