Bài 2. Tia phân giác

Karik-Linh

Khi làm con diều như hình bên thì tia DB nằm ở vị trí nào của \(\widehat{ADC}\)?

Anh Thư Bùi
22 tháng 11 lúc 16:38

Tia DB nằm giữa góc \(\widehat{ADC}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)