Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Karik-Linh

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a)0,25∈Q;

b)−\(\dfrac{6}{7}\)∈Q;

c)−235∉Q

 

Đức Minh
24 tháng 11 lúc 19:52

Khẳng định A,B đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)