Luyện tập tổng hợp

afterglow

   “It was your fault to break my vase yesterday” said Jane to her brother. accused

=> Jane accused............................................................ her vase the previous day.

mọi người giúp em với ạ làm và giải thích hộ em vì em muốn hiểu rõ hơn ạ em xon cảm ơn ạ

Trần Ái Linh
8 tháng 4 lúc 23:55

`=>` Jane accused her brother of having broken her vase the day before.

accuse sb of smt: buộc tội ai đó về điều gì.

Việc này đã xảy ra `=>` dùng dạng hiện tại phân từ hoàn thành.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN