vutuanminh

If there _____ a fire in the building, would you know how to out the fire out? 

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:14

were

Bình luận (0)

were

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Thủy
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
pham quynh chi
Xem chi tiết
Hoàng Vương Lê
Xem chi tiết
Minhquan Nguyenduc
Xem chi tiết
cô gái buồn
Xem chi tiết
nguyễn hiền
Xem chi tiết
Hoa Anh Đào
Xem chi tiết
nguyễn thùy chi
Xem chi tiết