Luyện tập tổng hợp

Nhw Tuong

I go to visit my grandparents ………………….(one) a month

SHMILY
SHMILY 13 tháng 1 lúc 17:40

I go to visit my grandparents …………once……….(one) a month

Bình luận (0)
Chung Vũ
Chung Vũ 13 tháng 1 lúc 17:44

once

Bình luận (0)
Đàm Hạ Hạ
Đàm Hạ Hạ 13 tháng 1 lúc 18:58

Once 

Bình luận (0)
hạnh hồng
hạnh hồng 13 tháng 1 lúc 19:16

Từ cần điền vào chỗ trống là once

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 13 tháng 1 lúc 19:22

once a month banhqua

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 13 tháng 1 lúc 19:52

once

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 13 tháng 1 lúc 19:52

once

Bình luận (0)
Linh Nhi721
Linh Nhi721 13 tháng 1 lúc 19:53

once

Bình luận (0)
uchiha itachi
uchiha itachi 13 tháng 1 lúc 20:25

I go to visit my grandparents once a month

Bình luận (0)
zetxs king z rai
zetxs king z rai 13 tháng 1 lúc 21:50

là once

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN