Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Karik-Linh

Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.


Khoá học trên OLM (olm.vn)