Hue Thah

hiện nay việt nam đã thực hiện nguyên tắc hiệp hội asean như thế nào đối với cac nước trog và ngoài khu vực

Minh Phương
10 tháng 11 lúc 22:05

*Tham khảo:

- Việt Nam đã thực hiện nguyên tắc hiệp hội ASEAN thông qua việc tham gia các hoạt động hợp tác kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa với các nước trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tham gia các diễn đàn và tổ chức quốc tế để tăng cường hợp tác với các nước ngoài khu vực ASEAN. Việt Nam cũng đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư từ các nước khác. Qua đó, Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển và hợp tác kinh tế toàn cầu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ti Nguyen
Xem chi tiết
Lương Xuân Hiếu
Xem chi tiết
Phạm Đại Phước
Xem chi tiết
Whwh Shsh
Xem chi tiết
hải đăng
Xem chi tiết
sophia
Xem chi tiết
Kiên Trung
Xem chi tiết
Vương Tấn
Xem chi tiết
Lê Tấn Trình
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)