Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Karik-Linh

Hãy vẽ và gấp tấm bìa như Hình 6a thành một hình hộp chữ nhật như Hình 6b. Tính tổng diện tích các mặt và thể tích của hình hộp.


 


Khoá học trên OLM (olm.vn)