Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Karik-Linh

Hãy thay mỗi ? bằng kí hiệu ∈ hoặc ∉ để có phát biểu đúng.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:33

\(5\in Z;-2\in Q;\sqrt{2}\notin Q\)

\(\dfrac{3}{5}\in Q;2,31\left(45\right)\notin I;7,62\left(38\right)\in R,0\notin I\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)