Regina _K

 Hai người ở cách nhau một đoạn AB = 5km và chuyển động ngược chiều vào nhau. Người thứ I chạy với vận tốc 40km/h trong thời gian 30 phút thì đến điểm gặp nhau của hai người. Hỏi vận tốc của người thứ II.

Regina _K
4 tháng 11 lúc 21:45

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trần nguyễn minh tâm
Xem chi tiết
Lãnh
Xem chi tiết
nguyễn đức anh
Xem chi tiết
nguyenkhanhan
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Nguyễn Phan Anh
Xem chi tiết
Lê Thị Thảo Phương
Xem chi tiết
ko có
Xem chi tiết
phương hồ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)