Luyện tập tổng hợp

afterglow

   Everyone thinks I picked all the flowers in the garden.

=>I am thought ..........................................................................

  We decided to move to the countryside.

=> We made .......................................................................

mọi người làm và giải thích hộ em nhé có giải thích rõ ràng em sẽ tick đúng nhé

mong mọi người giúp đỡ ạ 

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
8 tháng 4 lúc 23:50

1 I am thought to pick all the flowers in the garden

2 We made a decision to move to the contryside

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN