Luyện tập tổng hợp

afterglow

điền giới từ

  I was born in London but I was brought................... in Madrid.

làm + giải thích chi tiết có giải thích mới  tick đúng nhé 

mong mọi người giúp đỡ

Trần Ái Linh
8 tháng 4 lúc 23:46

`=>` up

bring up: nuôi nấng từ khi còn bé

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
8 tháng 4 lúc 23:46

 I was born in London but I was brought........to........... in Madrid.

bring/brought to => mang đến đâu

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
8 tháng 4 lúc 23:46

  I was born in London but I was brought.....back.............. in Madrid.

=> brought back: đem trả lại đâu đó...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN