Hiếu_LH

để gấp 10 con hạc bạn nam cần 5 xấp giấy màu nếu bạn nam gấp 16 con hạt cùng loại để sắp tới trang trí thì bạn nam cần bao nhiêu tập giấy màu

Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 19:59

Gọi x (xấp) là số xấp giấy màu ứng với 16 con hạc (x ∈ ℕ*)

Do số con hạc và số xấp giấy là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên:

5/10 = x/16

x = 5/10 . 16

x = 8

Vậy để gấp 16 con hạc giấy thì cần 8 xấp giấy màu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vu Quang Huy
Xem chi tiết
Day Dream Slimes
Xem chi tiết
nguyễn hương linh
Xem chi tiết
Lưu Danh Hoài An
Xem chi tiết
Phạm Thị Hồng Diệp
Xem chi tiết
Hoàn Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Quang
Xem chi tiết
NGUYỄN HỮU NAM
Xem chi tiết
LÊ HOÀNG ANH
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)