Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khánh Vy

Dẫn 1 lượng khí sunfurơ đi qua dung dịch chứa 115,425g bari hiđroxit, phản ứng xảy ra theo phương trình:

   SO2 + Ba(OH)2 - - - > BaSO3 + H2O

a, Lập phương trình hóa học

b. Tính khối lượng bari sunfit BaSo3 tạo thành sau phản ứng

c. Tính thể tích khí sunfurơ tham gia phản ứng ở đktc

Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 28 tháng 12 2020 lúc 9:08

a) SO2   +  Ba(OH)2    → BaSO3  +  H2O

b) nBa(OH)2  = \(\dfrac{115,425}{171}\)=0,675 mol = nBaSO3 

=> mBaSO3 = 0,675 . 217 = 146,475 gam

c) nSO2 = nBa(OH)2 = 0,675mol

=> V SO2 = 0,675.22,4= 15,12 lít

Bình luận (0)

a) SO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2OSO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2O

b) mBaSO3=146,475gmBaSO3=146,475g

c) VSO2=15,12lVSO2=15,12l

Giải thích các bước giải:

a) Phương trình hoá học:

SO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2OSO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2O

b) Số mol Ba(OH)2Ba(OH)2 phản ứng:

nBa(OH)2=mBa(OH)2MBa(OH2=115,425171=0,675molnBa(OH)2=mBa(OH)2MBa(OH2=115,425171=0,675mol

Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nBaSO3=nBa(OH)2=0,675molnBaSO3=nBa(OH)2=0,675mol

Khối lượng BaSO3BaSO3 tạo thành:

mBaSO3=nBaSO3.MBaSO3=0,675.217=146,475gmBaSO3=nBaSO3.MBaSO3=0,675.217=146,475g

c) Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nSO2=nBa(OH)2=0,675molnSO2=nBa(OH)2=0,675mol

Thể tích SO2SO2 tham gia phản ứng:

VSO2=nSO2.22,4=0,675.22,4=15,12l

Bình luận (0)
ngo tran nam khanh
ngo tran nam khanh 29 tháng 12 2020 lúc 21:19

a) SO2   +  Ba(OH)2    → BaSO3  +  H2O

b) nBa(OH)2  = 115,425171115,425171=0,675 mol = nBaSO3 

=> mBaSO3 = 0,675 . 217 = 146,475 gam

c) nSO2 = nBa(OH)2 = 0,675mol

=> V SO2 = 0,675.22,4= 15,12 lít

Bình luận (0)
Lê Quang Phat
Lê Quang Phat 29 tháng 12 2020 lúc 22:53

a) PTHH : SO2 +Ba(OH)2 -> BaSO3+H2O

b) theo pt : mBa(OH)2=115,425/171=0,675 mol

theo pt có nBa(OH)2=nBaSO3

=> mBaSO3=n.M=0,675 .217=146,475g

c) theo pt: nSO2 =nBa(OH)2=0,675 mol

=> VSO2= n . 22,4 = 0,675.22,4=15,12 lít

Bình luận (0)
Phan Lưu Quyền
Phan Lưu Quyền 3 tháng 1 lúc 8:52

                nBa(OH)\(2\) =  = 0,675 ( mol )

a)   PTHH:   SO2 + Ba(OH)2 ----> BaSO3 + H2O

                  0,675<--- 0,675   --->  0,675 --->0,675 (mol)

b)  MBaSO\(3\) = 217 ( g/mol)

    Khối lượng của BaSO3 tạo thành sau phản ứng:

         mBaSO\(3\) = 0,675 x 217 = 146,475 (g)

c) Thể tích của SO2 tham gia phản ứng (đktc)

       VSO\(2\) = 0,675 x 22,4 = 15,12 (lít)

Bình luận (0)
pptt
pptt 4 tháng 1 lúc 19:48

a) SO2   +  Ba(OH)2    → BaSO3  +  H2O

b) nBa(OH)2  = 115,425171115,425171=0,675 mol = nBaSO3 

=> mBaSO3 = 0,675 . 217 = 146,475 gam

c) nSO2 = nBa(OH)2 = 0,675mol

=> V SO2 = 0,675.22,4= 15,12 lít

Bình luận (0)
Mạnh Mạnh
Mạnh Mạnh 12 tháng 1 lúc 21:02

Ba(OH)2.H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN