Nguyễn Châu Anh

Cô có chín gói kẹo. Số cái kẹo trong các gói lần lượt là 10,20,30,…,90.Cô muốn chia số kẹo đó cho 3 bạn sao cho mỗi bạn đều có 3 gói và tổng số kẹo bằng nhau. Hỏi cô có bao nhiên cách chia?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 giờ trước (0:50)

Số kẹo trong 1 phần là:

(10+20+...+90)/3=450/3=150(kẹo)

Trong 9 số thì ban đầu chúng ta sẽ lấy ra 3 số có tổng là 150

loading...

=>Có 8 cách

Sau khi lấy 3 số thì còn 6 số. chắc chắn chỉ có 1 cách duy nhất để chia 6 số còn lại ra làm 2 nhóm đều có tổng là 150

=>Có 8*2*1*3!=96(cách)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hanayo Heartfilia
Xem chi tiết
Hanayo Heartfilia
Xem chi tiết
6A2_18_Lê Quỳnh Mai
Xem chi tiết
Bùi Mai Anh
Xem chi tiết
Tran Ngoc Anh Quan
Xem chi tiết
Nam Terminator
Xem chi tiết
Lê Ngọc Mai
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Khải Luân
Xem chi tiết
Khánh Ngọc
Xem chi tiết