Đỗ Hồng Sơn

Có bao nhiêu cặp số nguyên tố thứ tự (m,n) sao cho m2+2 là số nguyên tố và 2m2=n2-2


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Hồng Sơn
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
N.T.M.D
Xem chi tiết
Thủy lê thanh
Xem chi tiết
Trung Nguyen
Xem chi tiết
shunnokeshi
Xem chi tiết
🙂T😃r😄a😆n😂g🤣
Xem chi tiết
miner ro
Xem chi tiết
Nguyễn Trà My
Xem chi tiết
Trần Thị Hà Giang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)