Hoàng Việt Hà

CMR $A= 9n^3 + 36n^2 + 48n + 5$ không chia hết 343

Akai Haruma
17 tháng 2 lúc 13:11

Lời giải:

Phản chứng, giả sử $A\vdots 343$

$\Rightarrow A\vdots 7$

$\Rightarrow 3A\vdots 7$

$\Leftrightarrow (3n+4)^3-49\vdots 7$

$\Leftrightarrow (3n+4)^3\vdots 7$

$\Rightarrow 3n+4\vdots 7$

$\Rightarrow (3n+4)^3\vdots 343$

$\Rightarrow (3n+4)^3-49\not\vdots 343$

$\Leftrightarrow 3A\not\vdots 343$

$\Rightarrow A\not\vdots 343$

Vậy điều giả sử là sai. Ta có đpcm.

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
17 tháng 2 lúc 13:16

C/m hay tìm n?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN