Nguyên Hoàng

cho(O:R) 2 đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên OB lấy M khác O và M tia CM cắt O tại N đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến qua N tại P chứng minh.

a, Tứ giác OMNP nội tiếp 

b, CM.CN=2R\(^2\)

c, DP là tiếp tuyến đường tròn O

 

Dung Đoàn
26 tháng 3 lúc 21:32

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
DŨNG
Xem chi tiết
lê thảo duy
Xem chi tiết
lê thảo duy
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị My Na
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
phạm hoàng
Xem chi tiết
Phạm Minh Tuấn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)