Bùi Hồ Bảo Ngọc

chọn tất cả đáp án đúng

loading...

T . Anhh
Hôm kia lúc 12:41

Đổi 1 m 8 dm = 18 dm

      70 cm = 7 dm

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

\(18\times7\times15=1890\) (dm3)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Khánh Chi
Xem chi tiết
Trần Khánh Chi
Xem chi tiết
Trần Khánh Chi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tường Khuê
Xem chi tiết
Lê Khánh Quỳnh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết