Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Nguyễn Xuân Tùng

cho z g hh A gồm ZnSO3, Zn, CuSO3, FeSO3 td vừa hết vs dd HCl dư thu dc 19,6g hh khí B chiếm thể tích bằng 4,2 lít (đktc) nếu co cạn dd sau pư thì thu dc 67 g muối khan. Tìm giá trị của Z


Các câu hỏi tương tự
Chu Thị Lan
Xem chi tiết
duc nguyen minh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hưng
Xem chi tiết
Bigcityboi
Xem chi tiết
L-Girl Duyên-ssi
Xem chi tiết
Thao Nguyen Hoang
Xem chi tiết
Trần Vinh Quang
Xem chi tiết
chichi
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
duc nguyen minh
Xem chi tiết