Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Nguyễn Thị Thu Thuận

cho thanh OB nằm cân bằng trục quay tại O . thanh chịu 2 lực F1,F2.biết F1 =20N,OA=10cm,AB=40 cm,α=30 độ,β=60 độ.F2=?

Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 22:02

Hình đâu bạn? F1 t/d vô đâu mới được chứ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN