MixiGaming

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH,
AH. Chứng minh rằng:
1) tam giac ABH ∽tam giac CAH 2) tam giac ABM ∽tam giac CAN

1: XétΔABH vuông tại H và ΔCAH vuông tại H có

\(\widehat{BAH}=\widehat{ACH}\left(=90^0-\widehat{ABC}\right)\)

Do đó: ΔABH~ΔCAH

2: Ta có: ΔABH~ΔCAH

=>\(\dfrac{AB}{CA}=\dfrac{BH}{AH}\)

=>\(\dfrac{AB}{CA}=\dfrac{2\cdot BM}{2\cdot AN}=\dfrac{BM}{AN}\)

 

XétΔABM và ΔCAN có

\(\dfrac{AB}{CA}=\dfrac{BM}{AN}\)

\(\widehat{ABM}=\widehat{CAN}\left(=90^0-\widehat{HAB}\right)\)

Do đó: ΔABM~ΔCAN

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đúng Rồi Yêu Như
Xem chi tiết
TRK Gaming
Xem chi tiết
Hoàng Trang Võ
Xem chi tiết
An Hoàng
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Tùng Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Uyên
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Hoàng
Xem chi tiết
tuyet nguyen
Xem chi tiết
Vương Hải Đăng
Xem chi tiết
Do Huu Hoang Nhan
Xem chi tiết