Bài 1: Phép biến hình

Nhã Doanh

Cho tam giác ABC vuông tại A có M di chuyển trên BC. T,Q là hình chiếu của M trên AB,AC.

a. Tìm quỹ tích trung điểm I của TQ

b. Chứng minh: TQ đi qua 1 điểm cố định F

c. Gọi H,K là hình chiếu của F trên TQ,AB. Tìm quỹ tích điểm H

Mysterious Person
Mysterious Person 13 tháng 7 2018 lúc 11:28

a) ta có \(I\in\) trung điểm \(TQ\) ; mà \(AQTM\) là hình chữ nhật

\(\Rightarrow I\in\) trung điểm \(AM\) \(\Rightarrow\) \(I\in\) đường thẳng nối trung điểm AB và trung điểm AC

b) đề sai rồi : có thể chứng mk đề sai bằng cách cho \(M⋮\left\{B;C;G\right\}\)

với G là trung điểm BC

thì ta thấy 3 đường thẳng \(TQ\) trong 3 trường hợp này không có giao điểm chung \(\Rightarrow\) đề sai

câu b sai \(\Rightarrow c\) không lm đc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...