Trần Trung

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, AE BF là dường cao cắt nhau tại H a CM tứ giác EHFC nội tiếp b Kẻ AD là đường kính ,CM BHCD là hình bình hành , tính AH khi BC=3R c CM KC.BE=KB.EC

a: Xét tứ giác EHFC có \(\widehat{HEC}+\widehat{HFC}=90^0+90^0=180^0\)

nên EHFC là tứ giác nội tiếp

b: Xét (O) có

ΔABD nội tiếp

AD là đường kính

Do đó: ΔABD vuông tại B

=>BD\(\perp\)AB

mà CH\(\perp\)AB

nên CH//BD

Xét (O) có

ΔACD nội tiếp

AD là đường kính

Do đó; ΔACD vuông tại C

=>CD\(\perp\)AC

mà BH\(\perp\)AC

nên BH//CD

Xét tứ giác BHCD có

BH//CD
BD//CH

Do đó: BHCD là hình bình hành

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phạm ngọc nhi
Xem chi tiết
Ngọc Bùi
Xem chi tiết
Dung Trần
Xem chi tiết
Razen
Xem chi tiết
Thức Vương
Xem chi tiết
Nhat Cuong
Xem chi tiết
Min jin
Xem chi tiết
Mèo con dễ thương
Xem chi tiết
Đào Thị Cẩm Tú
Xem chi tiết
Trà My
Xem chi tiết