Violympic toán 9

Hoàng Việt Hà

cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O . Vẽ đường cao AD và đường kính AK . Vẽ BE , CF lần lượt vuông góc với AK . Khi BC cố định , điểm A di chuyển trên cung lớn BC . Chứng minh tâm đường tròn ngaoij tiếp tam giác DEF cố định


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN