Violympic toán 9

Hoàng Việt Hà

cho tam giác abc đều nội tiếp đường tròn o H là trung điểm của Bc , M là điểm bất kỳ thuộc đoạn BH khác B . Láy N thuộc Ca sao cho0 CN = MB . Gọi I là trung điểm cuare MN . Xác định M để MN min . Khi M thay đổi thỏa mãn đề ra chứng minh S iab không đôit


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN