Chương III - Góc với đường tròn

Nguyễn Giang

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn : góc C 50° nội tiếp đường tròn (O:2 cm), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại Ha) CM tứ giác ADHE nội tiếpb) CM tứ giác BEDC nội tiếpc) Tính độ dài cung nhỏ ABd) CM đường thẳng OA vuông góc DE


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN