Chương 1: VEC TƠ

Nguyễn cẩm Tú

cho tam giác ABC , bên ngoài vẽ các hbh ABIF,BCPQ,CARS. Chứng minh : \(\overrightarrow{RF}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{0}\)

Nguyễn cẩm Tú
Nguyễn cẩm Tú 19 tháng 7 2018 lúc 18:09
Bình luận (1)
Hung nguyen
Hung nguyen 21 tháng 7 2018 lúc 11:42

\(\overrightarrow{RF}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{BQ}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CS}=\overrightarrow{0}\)

Bình luận (5)
Mysterious Person
Mysterious Person 21 tháng 7 2018 lúc 11:57

ta có : \(\overrightarrow{RF}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}\)

\(=\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CQ}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AS}\)

\(=\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{CQ}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{AS}\) \(=\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{IF}+\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{0}\left(đpcm\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...