Bài 1: Phép biến hình

Nhã Doanh

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kình AB và M di động trên nửa đường tròn đó. Trên tia AM lấy N sao cho : MN = MB. Dựng hình vuông BMNT. Tìm quỹ tích :

a. Điểm T

b. Điểm N

c. Tâm J của đường tròn

( cần câu b,c thôi ạh)

Mysterious Person
Mysterious Person 7 tháng 7 2018 lúc 20:15

ta có : \(J=\dfrac{NB}{2}\) \(\Rightarrow D_J\left(B\right)=N\)

\(B\) cố định và \(N\in\left(O';R'\right)\) \(\Rightarrow\) \(I\in\left(O'';R''\right)\) \(R''=\dfrac{R^2}{2}\)

Bình luận (2)
Mysterious Person
Mysterious Person 7 tháng 7 2018 lúc 21:00

mk cũng có thể lm như thế này :

ta xét 3 trường hợp : \(M\equiv A;M\equiv B;M\in\dfrac{\stackrel\frown{AB}}{2}\)

ta đều thấy các điểm \(N\) đều cách \(M\in\dfrac{\stackrel\frown{AB}}{2}\) một đoạn bằng \(R'\)

\(\Rightarrow\) tập hợp điểm \(N\) là đường tròn \(\left(O';R'\right)\) với \(R'=\sqrt{2R^2}\)

Bình luận (0)
Duy Đỗ Ngọc Tuấn
Duy Đỗ Ngọc Tuấn 7 tháng 7 2018 lúc 23:02

học lớp 11 cơ à?

Bình luận (1)
Mysterious Person
Mysterious Person 7 tháng 7 2018 lúc 19:41

b) ta có : \(MB=MN\) ; \(\widehat{BMN}=90^o\) \(\Rightarrow Q_{\left(M;90^o\right)}B=N\)

ta có \(B\) có định và \(M\in\dfrac{1}{2}\left(O;R\right)\) \(\Rightarrow\) \(N\) là tập hợp các điểm thuộc nữa đường tròn \(\left(O';R'\right)\) với \(R'=\sqrt{3R^2}\)

câu c mk đọc cái đề o hiểu (\(J\) là tâm của đường tròn nào)

mới hok chưa bt sâu ; lm có sai sót mong mn thông cảm

Bình luận (7)

Các câu hỏi tương tự
Loading...