Violympic toán 9

Hoàng Việt Hà

cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB , tia tiếp tuyến Ax , By . I là 1 điểm cố định trên AB . M di động trên đường tròn tâm O . Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với MI và cắt Ax, By lần lượt tại C và. Tìm M để diện tích tứ giác ICD min


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN