Đỗ Nguyên Long

cho 3 số nguyên x y z . Gọi a là tích của x y z . lập câu lệnh viết a thành một lũy thứa bậc n của một số nguyên dương thì số mũ lớn nhất là bao nhiêu trong python


Các câu hỏi tương tự
LongHuandepzai
Xem chi tiết
Đan Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
ka nekk
Xem chi tiết
Lú Toán, Mù Anh
Xem chi tiết
nhã lâm nguyễn thu
Xem chi tiết
linh nt.phương
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Xem chi tiết
trần ngọc hân
Xem chi tiết