Violympic toán 9

nguyễn rose

cho 2 số dương x,y sao cho x+y=1. Tìm GTNN của biểu thức:

P=\(\dfrac{1}{xy}+\dfrac{1}{x^{2}+y^{2}}\)

Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 22:23

\(P=\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{1}{x^2+y^2}\ge\dfrac{1}{\dfrac{2.\left(x+y\right)^2}{4}}+\dfrac{4}{2xy+x^2+y^2}=\dfrac{6}{\left(x+y\right)^2}=6\)

\(P_{min}=6\) khi \(a=b=\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
22 tháng 2 lúc 23:09

Cách khác:

Đặt $xy=t$. Bằng $AM-GM$ dễ thấy $t\leq \frac{1}{4}$

\(P=\frac{1}{xy}+\frac{1}{(x+y)^2-2xy}=\frac{1}{xy}+\frac{1}{1-2xy}=\frac{1}{t}+\frac{1}{1-2t}\)

\(=\frac{1}{t}-4+\frac{1}{1-2t}-2+6=\frac{(1-4t)(1-3t)}{t(1-2t)}+6\geq 6\) với mọi $t\leq \frac{1}{4}$

Vậy $P_{\min}=6$ khi $x=y=\frac{1}{2}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN