Luyện tập tổng hợp

Ngố ngây ngô

[Chia sẻ] ĐỀ THI HSG ANH 9

Vì mấy anh chị lớp 9 sắp thi vào 10 nên mình ưu tiên trước, mấy bạn lớp 6 đợi sau nhé!

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBNm42M1BfTnF0XzQ/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBTE5raE50YWlmRUE/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBdlNlSjMxcU9XbXc/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBdGUxUVNGV2lDNzg/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBQ0NLRi15X0prd0E/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBNktPOUU2MlhsN0k/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBRVV3bnhZWEYtVWM/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBSi16ekNyckJyVmM/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B0ntvRybVbBnQWh1SnlRSkdJbFFCUDJMTzJtOUdzVXhPNklN/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/166ohxMu0MbJnXI1hHM7UIcoJlsbApwLl/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/0B0ntvRybVbBnSnNJMzNtR3lTUTFTY2hTMmprZFZKM0IxN3FV/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/18ZSaW7ghWwCFefAtt03ef0mPmohRA3gJ/view?usp=sharing

Mấy đề đầu hơi cũ, đề sau là đề mới, mấy anh chị tham khảo ạ. Ai có đề thì up lên đi hỡi, bà con nhào zô lượm tài liệu về ôn luyện này

Hắc Từ Ân
Hắc Từ Ân 21 tháng 12 2020 lúc 20:51

mk xin lớp 8.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN