Phạm Minh

Câu 17. (2 điểm) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được dùng ở hiệu điện thế 220V.
a) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở bếp đó trong 1 giây.
b) Mỗi ngày sử dụng bếp trên trong 3 giờ thì một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện. Biết 1kWh giá 1000đ.

Đăng Khoa
19 tháng 11 lúc 20:43

a) 

\(A_1=P.t=1000.1=1000\left(W\right)\)

b)

Một ngày sử dụng:

\(A_2=P.t_1=1000.10800=10800000\left(J\right)\)

Một tháng sử dụng:

\(A=A_2.t_2=10800000.30=324000000\left(J\right)\)

Đổi: \(1KWh=3,6.10^6J\)

\(Tiền=\dfrac{A_2}{3,6.10^6}=90\left(Ngàn\right)\)

Vậy 1 tháng tốn 90000 VNĐ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xin chào
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
vananh
Xem chi tiết
quỳnh hoa trần
Xem chi tiết
Baby cute
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Meii Xuan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)