Thách thức của thiên nhiên

Quoc Tran Anh Le

Các nhóm trình diễn bộ sưu tập trang phục được làm từ các sản phẩm đã qua sử dụng như báo, giấy, bìa, chai nhựa, ni lông,...

 

Quoc Tran Anh Le
19 tháng 11 lúc 16:49

Học sinh trình diễn tự tin, thể hiện được tính sáng tạo trong tác phẩm được trình bày. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết