Bài 2. Vận tốc

Trọng Nghĩa Nguyễn

Bố Vy phát hiện em để quên cặp sách ở nhà. Bố đuổi theo Vy khi Vy ra khỏi nhà được 5 phút. Sau khi đưa cặp sách cho Vy, bố về nhà ngay. Tốc độ của bố không đổi trên toàn bộ chuyến đi là 110 m/phút. Hỏi trường cách nhà Vy bao xa biết bố về nhà cùng lúc Vy tới trường? Giả sử Vy đi bộ với tốc độ không đổi là 55 m/phút.

Lê Vĩnh đức
25 tháng 9 lúc 14:57

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chu Thị Hoa
Xem chi tiết
Chu Thị Hoa
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
Diễn Hải Trường tiểu học
Xem chi tiết
Lộc Lê Phan Hoàng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nhã Uyên Phương
Xem chi tiết
Thanh Thao Nguyen
Xem chi tiết
Duyên linh nhi
Xem chi tiết
tommm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)