Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp 2)

Vu Vo

Biết a+b =3 và \(a^2+b^2=7\). Tính \(a^4+b^4\)

Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 14 tháng 1 lúc 11:32

Ta có: \(ab=\dfrac{\left(a+b\right)^2-\left(a^2+b^2\right)}{2}=1\).

\(a^4+b^4=\left(a^2+b^2\right)-2a^2b^2=7^2-2=47\).

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN