Bài 26: Xăng - ti - mét

Minh Le

Bạn nào đặt thước đo đúng?

Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 19:10

loading...

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:51

Nam và Mai

Bình luận (0)
Đức Kiên
15 tháng 3 lúc 19:13

bạn Nam

 

Bình luận (0)
Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 21:18

Nam (để bút song song với thước, đặt đầu ở vạch 0)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết